Scutirea de impozit pe veniturile salariale ale programatorilor

Incepand cu data de 30 Iulie 2015, actul normativ care reglementa scutirea de la plata impozitului pe salariu pentru activitatile de creare de programe pentru calculator, respectiv OMFP 1493/ 2013, este abrogat si inlocuit cu noul act normativ, Ordinul nr. 835 / 16.07.2015, publicat in M.O.  nr. din data de 30.07.2015.

 

  • Principalele modificari incepand cu data de 30 Iulie a.c. sunt:
  1. S-a eliminat lista de specializari pentru care se putea acorda o scutire de impozit pe salariu
  2. S-a adaugat obligatia de a prezenta o copie legalizata de pe contractul de munca

 

Celelalte criteriile si conditii au ramas nemodificate. Recapituland, pentru a beneficia de scutirea de impozit pe venitul obtinut din actviitatile de crearea de programe pentru calculator, incepand cu data de 30 Iulie 2015, este necesara indeplinirea urmatoarelor conditii :

 

Nr crt Conditii
1 Obiectul de activitate : conform codurilor CAEN  

5821 ; 5829 ; 6201 ; 6206 ; 6209

2  

 

 

Posturile pe care sunt angajati sa corespunda urmatoarelor ocupatii conform COR ( Anexa la OMFP 835)

Administrator baze de date
Analist
Inginer de sistem in informatica
Inginer de sistem software
Manager de proiect informatic
Programator
Proiectant de sisteme informatice
Programator de sistem informatic
3 Angajatii presteaza efectiv una din activitatile mentionate la punctul 2
4 Angajatii detin o diploma acordata dupa finalizarea unei forme de invatamant de lunga durata sau dupa finalizarea ciclului I de studii universitare eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata
5 Postul face parte dintr-un compartiment specializat evidentiat in organigrama angajatorului Centru de calcul, directie, compartiment, oficiu, serviciu, birou, altele
6 Cifra de afaceri realizata

in anul precedent de angajator

10.000$ / an / angajat scutit, utilizand cursul mediu lunar BNR aferent fiecari luni in care s-a realizat venitul

 

Angajatorul are obligatia sa pregateasca un dosar care se pastreaza la sediul angajatorului in vederea inspectiei fiscale, dosar ce va contine :

 

Nr crt Documente
1 Actul constitutiv
2 Organigrama
3 Fisa postului
4 Copie legalizata de pe diploma

Copie legalizata de pe foaia matricola sau a suplimentului la diploma

Sau Copie leglaizata a atestatului de echivalare a diplomei

5 Copie legalizata a contractului de munca
6 Stat de plata intocmit separat pentru angajatii care beneficiaza de scutirea de impozit
7 Comanda interna care sa ateste procesul de creatie de programme pentru calculator
8 Balanta analitica cu reflectarea distincta a veniturilor obtinute din activitatea de creatie de programe de calculator

 

Informatiile de mai sus reprezinta un sumar al informatiilor recent publicate, fara scopul de a oferi consultanta. FinACo nu poate fi numit responsabil in urma utilizarii informatiilor continute in acest document.