Țara: ROMÂNIA

Județ/Oraș: Cluj/Cluj-Napoca

Adresa: Str. Rapsodiei, Nr. 7, Ap. 10

CUI: RO15426994

Nr. Ord. Reg. Com.: J12/1180/2003

Capital social: 2000

S.C. FinAco S.R.L. – FinAco este o societate de contabilitate, expertiză contabilă și consultanță financiară, membră a Corpului Experților Contabili și a Contabililor Autorizați din România. Activează pe piață din anul 2003, se adresează atât întreprinderilor mici și mijlocii cât și companiilor mari, indiferent de domeniul în care acestea operează. Echipa FinAco este formată din specialiști în economie generală și management. Misiunea noastră constă în asigurarea de servicii contabile și consultanță de o maniera competentă, profesională și responsabilă. Societatea noastră este certificată ISO 9001 de către Organismul de Certificare a managementului calității QSCERT.

1. Introducere, Definiții si Termeni

Prezentele Condiții Generale definesc condițiile de utilizare a site-ului finaco.ro, denumit în continuare Site-ul, de către potențialii vizitatori/utilizatori sau clienți. Accesând și navigând pe acest site, acceptați, implicit, termenii de utilizare descriși în continuare. În cazul în care nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, vă rugăm să părăsiți acest website.

FinAco – este denumirea comercială a S.C. FinAco S.R.L., persoană juridică înregistrată în România, având sediul social în Cluj-Napoca, Strada Rapsodiei nr. 7, Apartament 10, Județul Cluj, având număr de ordine in Registrul Comerțului J12/1180/2003, cod unic de înregistrare fiscală RO15426994.

Finaco.ro– înseamnă website-ul www.finaco.ro, sau finaco.ro precum și paginile noastre disponibile în rețelele de socializare precum Facebook, LinkedIn etc;

Site – pagina de internet găzduită la adresa web www.finaco.ro respectiv finaco.ro și subdomeniile acesteia.

Utilizator – înseamnă orice persoană care accesează www.finaco.ro și/sau utilizează în orice mod materialele, informațiile sau orice alte date disponibile pe sau prin finaco.ro, conținute în newsletter-ele noastre, pe paginile noastre de socializare sau în orice alt produs care este realizat sau pus la dispoziție de finaco.ro

Conținut – reprezintă:

– toate informațiile de pe finaco.ro care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

– conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor de către FinAco prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

– orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al FinAco, Utilizatorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

– informații legate de produsele și/sau tarifele practicate de FinAco într-o anumită perioadă;

– informații legate de produsele și/sau tarifele practicate de către un terț cu care FinAco are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

– date referitoare la FinAco, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Document – prezentele Termene și Condiții.

Comunicări Comerciale – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/notificări pe mobil sau web/etc.)  conținând informații generale și teme dedicate, informații cu privire la produse/servicii similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piața și sondaje de opinie.

 

2. Neangajarea răspunderii și documente contractuale

Conținutul informațiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităților, produselor și serviciilor FinAco S.R.L..
FinAco S.R.L. nu va acorda nici o garanție referitoare la:
a) utilizarea anevoioasă sau întreruperii utilizării site-ului;
b) neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;
Astfel FinAco S.R.L. nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului său.

3. Marca și dreptul de autor

Dreptul de autor pentru toate informațiile existente pe acest site este deținut de FinAco S.R.L. sau de afiliații săi. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără acordul expres exprimat de către FinAco S.R.L. ori de titularul acestui drept.
Toate drepturile sunt rezervate FinAco S.R.L.
Este strict interzisă folosirea acestui site în scopul distrugerii sau alterării lui, a conținutului sau a securității acestuia ori pentru discreditarea sau hărțuirea FinAco S.R.L. sau a afiliațiilor săi.
FinAco S.R.L. va aplica toate măsurile de securitate tehnică și organizatorică pentru protejarea datelor asupra cărora deține controlul împotriva oricărei situații de manipulare accidentală sau intenționată, pierdere, distrugere sau împotriva accesului unei persoane neautorizate.

4. Obiectivul conținutului site-ului și dreptul de proprietate intelectuală și industrială

Obiectivul conținutului Site-ului este de a transmite informații actualizate si exacte. FinAco S.R.L. nu poate garanta însă, ca prezentele pagini nu conțin erori, și va depune toate eforturile pentru realizarea unei informări corecte și remedierea eventualelor erori.
Orice persoană care dorește să-și procure unul din produsele/serviciile prezentate în site este rugată să contacteze FinAco S.R.L. printr-unul din mijloacele de contact prezente pe acest Site, pentru a se informa atât asupra disponibilității produsului/serviciului în cauză cât și asupra condițiilor contractuale, taxelor, tarifelor și informațiilor tehnice sau de altă natură.

Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a FinAco S.R.L., acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Nu este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de FinAco, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al FinAco asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al FinAco.

Orice Conținut la care Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între FinAco și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea FinAco cu referire la acel Conținut.

Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

În cazul în care FinAco conferă Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea FinAco pentru respectivul Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

Niciun Conținut transmis către Utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea FinAco și/sau al angajatului/prepusului FinAco care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

5. Confidențialitate

Protecția informațiilor în cursul prelucrării datelor dumneavoastră personale este o preocupare majoră a FinAco S.R.L., de aceea toate datele colectate în cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt prelucrate conform prevederilor legale valabile în statul în care este întreținut acest site, respectiv România. Site-ul nostru web poate include linkuri către alte site-uri al căror conținut nu se află sub controlul nostru, de aceea FinAco S.R.L. nu își asumă și nu poate accepta nici un fel de responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri web.
FinAco S.R.L. se angajează să nu dezvăluie nici o informație cu privire la vizitele dumneavoastră pe acest site, exceptând situațiile legale.

FinAco va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Vizitator/Utilizator cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil scris al FinAco.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți FinAco acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca FinAco să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, tehnologii sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. FinAco nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

6. Comunicări Comerciale

Utilizatorul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat FinAco pentru Comunicările Comerciale conținând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, după cum urmează:

6.1.1. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în Comunicările Comerciale primite de la FinAco; sau

6.1.2. prin contactarea FinAco.

6.1.3 Utilizatorul se poate dezabona, în orice moment, de la Comunicările Comerciale prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la FinAco sau prin contactarea FinAco în acest sens.

7. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Când vizitați site-ul web al FinAco S.R.L., serverul de web înregistrează automat numele furnizorului dumneavoastră de servicii internet și site-ul web de pe care ne vizitați. Alte date personale vor fi memorate numai dacă sunt oferite voluntar de dumneavoastră, de exemplu, în contextul unei înregistrări, al unui sondaj de opinie, concurs sau în cursul executării unui contract.
Când prin intermediul prezentului Site vă sunt solicitate informații, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicațiilor disponibile pe site.
Natura informațiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon, adresă de e-mail), modul în care sunt utilizate sau intenționează sa fie utilizate produsele și/sau serviciile FinAco S.R.L., dar poate include și alte informații aflate în strânsa legătura cu utilizarea serviciilor și/sau produselor solicitate.
Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor și întrebărilor utilizatorilor site-ului, informațiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări și prelucrări electronice.

Te rugăm să parcurgi rubrica Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

8. Forța majoră

8.1. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parților și care nu poate fi evitat.

8.2.  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

9. Informații pentru Utilizatori

Ca Utilizator aveți următoarele responsabilități:
– să furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră, așa cum este cerut de formularul de înregistrare/contact atunci când este cazul;
– să mențineți și înnoiți, atunci când situația cere, datele de contact pentru a fi adevărate, exacte și complete.
Totodată vă asumați obligativitatea de a nu face următoarele:
– să publicați materiale care conțin viruși sau alte programe cu intenția de a distruge acest sistem cât și orice sistem sau informație;
– să publicați/furnizați materiale cu drept de autor, dacă nu sunteți autorul sau dacă nu aveți permisiunea autorului de a publica/furniza materialul respectiv;
– să publicați materiale obscene, defăimătoare, de amenințare sau răuvoitoare fata de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică, materiale ori informații interzise de prevederile legale în vigoare;
– să publicați o imagine sau o afirmație care contravine normelor legale în vigoare incidente.
În caz de nerespectare a acestor condiții, FinAco S.R.L. și afiliații săi se disociază de autorul acestora, va șterge informațiile respective și poate acționa pe cale legală.

10. Modificări ale politicii de confidențialitate

Modificările prezentei politici de confidențialitate ce vor apărea pe parcurs vor fi publicate în această pagină web fără a vă informa anterior.
„Termeni și Condiții” constituie, în întregime, un acord încheiat între dumneavoastră si FinAco S.R.L. în privința utilizării site-ului www.finaco.ro.
FinAco S.R.L. își rezervă dreptul de a revizui și aduce la zi aceste reguli în orice moment, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor.
Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină va rugăm să ne scrieți la adresa office@finaco.ro.

11. Legea aplicabilă – Jurisdicția

11.1. Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între FinAco și Utilizatori se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul Cluj-Napoca.

Copyright S.C. FinAco S.R.L. 2020. Toate drepturile rezervate.