Modificări privind impozitarea veniturilor persoanelor fizice începând cu data de 1 Februarie 2017

O.U.G 3 din 06.01.2017
Monitorul Oficial 16 din 06.01.2017
Dividende

Persoanele care obțin venituri din salarii, pensii, activități independente (PFA), din asocierea cu o persoană juridică, sunt scutiți de la plata contribuției de sănătate de 5.5% pentru veniturile din dividende, precum și pentru alte venituri din investiții.

Se elimină plafonul de 5 salarii medii brute pe economie în cazul contribuției de sănătate de 5.5% aplicată la veniturile din salarii, dividende și alte venituri din investiții.

→ Venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

Impozitul pentru vânzarea de terenuri, clădiri și construcții din patrimoniul personal se reține de către notarul public.

Impozitul datorat se calculează astfel:

☑ Nu se datorează impozit pentru tranzacțiile cu o valoare mai mică de 450.000RON

☑ 3% pentru ceea ce depășește 450.000RON

Informatiile de mai sus reprezinta un sumar al informatiilor recent publicate, fara scopul de a oferi consultanta. Finaco nu poate fi numit responsabil in urma utilizarii informatiilor continute in acest document.