Consultanță

Opinia și sfatul unui specialist te ajută să identifici  variantele de lucru ca să poți lua decizia optimă!

 • Asistenţă privind înfiinţarea companiilor
 • Consultanţă economică, contabilă şi fiscală
 • Proiecte şi studii privind reorganizarea companiilor prin fuziune, divizare, dizolvare
 • Revizii financiare privind achiziţia sau vânzarea de companii
 • Întocmirea documentaţiilor financiare pentru finanţarea unor proiecte
 • Asistenţă la implementarea ERP
 • Consultanţă şi asistenţă privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectare Cash-Flow
 • Consultanţă privind proiectele de investiţii
 • Expertize contabile și fiscale

Taxe

Într-o societate tot mai dinamică şi complexă, taxele au un impact semnificativ în rezultatele afacerii.

 • Asistenţă privind înregistrarea şi reactivarea fiscală în scopuri de TVA
 • Asistenţă şi reprezentare la inspecţiile fiscale
 • Recuperare de taxe: asistenţă privind rambursarea TVA
 • Consultanță fiscală privind:
  • Impozitarea profiturilor și a capitalurilor;
  •  TVA;
  •  Taxarea muncii;
  •  Nerezidenți.
 • Certificarea declarațiilor fiscale
 • Expertize fiscale
 • Întocmirea și înregistrarea declarațiilor fiscale

Contabilitate

Furnizăm servicii de evidenţă contabilă care răspund atât normelor locale de contabilitate cat şi nevoilor de raportare şi informare ale clienţilor noştri.

Serviciile de contabilitate pot fi efectuate la biroul nostru cât şi la biroul clientului. Aplicaţiile pe care le utilizăm sunt în funcţie de mărimea, complexitatea şi cerinţele clientului: Ciel, Winmentor, Saga, Navision, SAP, Softone.

 • Asistenţă pentru organizarea contabilităţii de gestiune şi calculaţia costurilor
 • Misiuni de verificare a conturilor
 • Contabilitate pentru proiecte finanţate din fonduri nerambursabile
 • Contabilitate pe centre de cost şi bugete
 • Pachet de raportare financiară către management: Bilanţ, Cont de profit şi pierdere
 • Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare (bilanţ)
 • Informare privind cadrul legislativ aplicabil fiecărei afaceri

Salarizare și administrare personal

Cele mai de preț resurse ale societății  sunt oamenii! Asigură-te că oamenii tăi sunt mulțumiți!

 • Întocmirea documentelor de angajare
 • Evidență REVISAL
 • Întocmirea și gestionarea dosarelor de personal
 • Stat de plată
  «Fluturaşi pe mail» – transmiterea în format electronic a buletinelor de plată
 • Declaraţii fiscale privind salariile
 • Rapoarte de costuri salariale solicitate de management
 • Consultanţă privind legislația muncii
 • Asistenţă şi suport privind documentele solicitate de angajaţi