Noul Cod Fiscal – Impozit pe profit și dividende

In Monitorul Oficial nr. 227 din 10.09.2015 a fost publicata Legea 227 din 08.09.2015, aplicabila cu data de 1 Ianuarie 2016.  In cele ce urmeaza am sintetizat principalele modificari cu privire la impozit pe profit si dividende aplicabile incepand cu anul 2016.

 

Taxarea profitului : cota 16%

1. Scutirea de impozit pe profitul reinvestit

Pentru perioada Ianuarie – Decembrie 2016 se poate aplica scutirea si pentru achizitiile de calculatoare, echipamente periferice, masini si aparate de casa, de control si de facturare, precum si in programe informatice, achizitionate inclusiv prin leasing financiar si puse in functiune in 2016. Echipamentele pentru care se acorda scutire sunt prevazute in Catalogul Mijloacelor Fixe, subgrupa 2.1 si clasa 2.2.9. Un extras din catalog il gasiti atasat acestei informari.

Pana in Dec 2015, scutirea se aplica doar pentru echipamente tehnologice.

2. Cheltuieli de protocol

Cheltuielile de protocol pot fi deduse in limita a 2% din profitul brut contabil. Formula de calcul : (profit brut contabil+ cheltuieli de protocol ) x 2%. Pana in Dec.2015 din baza de calcul erau deduse veniturile neimpozabile si cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile.

3. Alte cheltuieli deductibile – Fondul social

Cheltuielile care pot fi deduse cu titlu de cheltuieli sociale au fost majorate de la 2% la 5%, aplicat fondului de salarii. Cheltuielile sociale sunt prevazute in contractul colectiv de munca sau in regulamentul de functionare. Astfel de cheltuieli se pot referi la:

  • ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele pentru naştere, ajutoarele pentru proteze, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii, ajutorarea copiilor din şcoli şi centre de plasament
  • cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a unor unităţi aflate în administrarea contribuabililor, precum: creşe, grădiniţe, şcoli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilişti şi altele asemenea;
  • cheltuielile reprezentând: cadouri în bani sau în natură, inclusiv tichete cadou oferite salariaţilor şi copiilor minori ai acestora, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale şi al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, tichete de creşă acordate de angajator în conformitate cu legislaţia în vigoare, contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator pentru salariaţii proprii şi membrii lor de familie, precum şi contribuţia la fondurile de intervenţie ale asociaţiilor profesionale ale minerilor. Expresia bilete de tratament si odihna a fost inlocuita cu servicii turistice si sau de tratament.
  • alte cheltuieli cu caracter social efectuate în baza contractului colectiv de muncă sau a unui regulament intern

4. Cheltuieli de sponsorizare

  • Sponsorizarile efectuate potrivit legislatiei, care pot fi deduse din impozitul pe profit au crescut de la 0.3% la  0.5% din cifra de afaceri, nu mai mult de 20% din impozitul datorat.

5. Cheltuieli cu dobanzi

  • Cheltuielile cu dobanda anuala calculata pentru imprumuturile in valuta primite de la alte entitati decat bancile care poate fi depoate fi dedusa daca gradul de indatorare este < 3 a scazut de la 6% la 4% .

6. Contributia companiei la un fond de pensii privat in numele angajatilor

Acest tip de cheltuieli nu se mai regaseste in lista de cheltuieli ale angajatorului cu deductibilitate limitata.

 

Taxarea dividendelor :

2016 Incepand cu

2017

 

 

 

 

Persoane fizice

 

 

 

Rezidente in Romania

16%

5%*

Nerezidente si fara aplicarea conventie de evitare a dublei impuneri

16%

 

5% *

Daca se aplica o conventie de evitare a dublei impuneri Cota cea mai favorabila intre  conventie si codul fiscal

Cota cea mai favorabila intre  conventie si codul fiscal

 

 

 

 

Companii

Cota de participare la capitalul social al companiei platitoare

< 10%

sau durata de detinere

<  1 an

la data platii

16%

5%

Cota de participare la capitalul social al companiei platitoare

> 10%

Si durata de detinere

> 1 an

la data platii

0%

0%

 

 

*Nota = Incepand cu anul 2017, chiar daca impozitul pe dividende scade la 5%, concomitent s-a introdus contributia obligatorie la sistemul de sanatate de 5.5% pentru dividendele incasate de persoane fizice. In concluzie, in final, taxarea dividendelor scade de la 16% la 10.5%, cu 4.5%.

Urmeaza sa fie publicate norme de aplicare la noul cod fiscal, in masura in care acestea vor aduce clarificari suplimentare, vom actualiza informatiile transmise.

 

 

Informatiile de mai sus reprezinta un sumar al informatiilor recent publicate, fara scopul de a oferi consultanta. FinACo nu poate fi numit responsabil in urma utilizarii informatiilor continute in acest document.