Noul Cod Fiscal  – Impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri

În Monitorul Oficial nr. 227 din 10.09.2015 a fost publicată Legea 227 din 08.09.2015, aplicabilă cu data de 1 Ianuarie 2016.  În cele ce urmează am sintetizat principalele modificări cu privire la impozitele și taxele locale datorate Consiliilor Locale sau Primariilor.

Cadrul de reglementare:

 • Legea 227/ 08.09.2015 , Titlul IX
 • Norme metodologice de aplicare, care urmează să fie publicate
 • Impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri
 • Impozitul pe teren și taxa pe teren

Impozitul pe clădiri

 • S-au adus modificari importante privind impozitul pe clădiri. Acesta diferă în funcție de :
  • destinația acesteia : locuință, afaceri, agricultură  
  • proprietarul clădirii: persoană fizică / persoană juridică / statul
 • S-au introdus noțiuni noi în sens fiscal precum:
  • Clădire rezidențială – construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii;

 

 • Clădire nerezidențială – orice clădire care nu este rezidențială

 

 • S-au adaugat taxe noi: – taxa pe cladiri si taxa pe teren, reprezentand suma datorata pentru utilizarea cladirilor sau terenurilor aflate in proprietatea statului si utilizate de catre persoane fizice sau juridice pe durata contractului de concesiune, chirie sau utilizate cu titlu gratuit.

Impozitul pe cladiri datorat de persoane fizice

Regula generala de calcul a impozitului este :

 • Pentru locuinte (cladiri rezidentiale) se aplica o cota de impozit intre 0,08 si 0,2% la valoarea impozabila.
 • Pentru cladiri nerezidentiale se aplica o cota de impozit intre 2 % si 1.3% la valoarea cladirii asa cum rezulta dintr-un raport de evaluare din ultimii 5 ani sau in cazul cladirilor noi la valoarea finala a lucrarilor de constructii.

Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină succesiv prin aplicarea urmatorului algoritm de calcul :

 

 • Pasul 1)

Se inmulteste suprafata construita desfasurata (mp)  cu valori standard in lei/mp cuprinse in intervalul

[75  si 1.000 ] de lei/mp, stabilite in functie de mai multe criterii precum:

 • Cladirea este racordata la o retea de canalizare si are instalatii sau nu
 • Materialele din care sunt construiti peretii exteriori : beton, caramida, lemn, alte materiale
 • Cladirea este o cladire de locuit sau o cladire anexa

Cladirile care au peretii exteriori din materiale care sunt supuse unui proces termic sau chimic (caramida, beton,etc.) comparativ cu cele care au peretii exteriori din materiale ecologice (lemn, piatra naturala, valatuci) au o valoare mai mare de pana la 3 ori.

In situatia in care nu se cunoaste suprafata construita desfasurata, pentru a obtine suprafata se inmulteste suprafata utila cu un coeficient de 1.4.

 

 • Pasul 2)

La valoarea impozabila obtinuta la pasul 1) se aplica un coeficient de corectie stabilit in functie de zona si rangul localitatii unde este amplasata cladirea.

Pentru apartamentele situate in blocuri de peste 3 nivele cu mai mult de 8 apartamente se aplica o corectie de reducere a coeficientilor cu 0.10.

 

 • Pasul 3)

Pentru cladirile mai vechi de 30 de ani se aplica o reducere intre 30% si 50% in functie de anul terminarii constructiei.

Daca au loc lucrari de renovari majore si valoarea cladirii creste cu mai mult de 50% , atunci se actualizeaza anul terminarii lucrarilor, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor de renovare.

 

Tabelele cu valoarea impozabila a cladirii, precum si coeficientii pentru ajustare in functie de rang si zona sunt atasate acestei informari. 

Modul de determinare a impozitului datorat de o persoana fizica pentru cladirile aflate in proprietate este prezentat mai jos :

tabel1

*Impozitele se stabilesc pentru fiecare localitate de catre Consiliul Local sau Consiliul General a Muncipiului Bucuresti

 • Exemplu de calcul a impozitului pentru o cladire aflata in proprietatea unei persoane fizice :
 • Adresa cladirii : Cluj Napoca, Str Eugen Ionesco nr. 69A
 • Suprafata desfasurata a cladirii : nu se cunoaste
 • Suprafata utila inscrisa in CF : 100 mp
 • Subsol, mansarda : nu
 • Peretii exteriori sunt construiti din: caramida
 • Instalatie electrica, apa,gaz, canalizare : DA
 • Terminarea lucrarilor: anul 2007
 • Valoarea stabilita prin raportul de evaluare la 31 Dec 2015 = 420.000RON

 

 

C1  – Apartamentul este utilizat pentru locuinta:

tabel2
C3 – La adresa este inregistrat sediul unei companii in baza unui contract de chirie pentru suprafata de 50 mp

 

tabel3

Compararea rezultatelor :

tabel4

Se poate remarca ca pentru o locuinta utilizata atat in scop de afaceri cat si de locuit impozitul pentru destinatia de afaceri creste cu aprox. 100% daca se evalueaza cladirea ( 554-269), respectiv de aproape 10 ori, in lipsa unui raport de evaluare.

 

 

Impozitul pe cladiri datorat de persoane juridice

tabel5
Cota de impozit se aplica la valoarea impozabila a cladirii la data de 31 Decembrie a anului precedent rezultata din :

 1. Ultima valoare a cladirii inregistrata in evidenta fiscala
 2. Valoarea dintr-un raport de evaluare a cladirii
 3. Valoarea finala construita pentru cladirile noi
 4. Valoarea care rezulta din documentul de transfer a dreptului de proprietate

Companiile au obligatia sa reevalueze cladirile o data la 3 ani. Pentru cladirile pentru care nu se actualizeaza valoarea din 3 in 3 ani, se aplica o cota de impozitare de 5%.

 

Declararea cladirilor la Primarie pentru evidenta fiscala

 

 1. Impozitul se datoreaza pentru intreg anul pentru imobilele aflate in proprietate la data de 31 Decembrie anterior anului de referinta.
 2. Cladirile dobandite in cursul anului se declara in termen de 30 de zile de la data dobandirii.
 3. Cladirile construite in cursul anului se declara in termen de 15 zile de la receptie, nu mai tarziu de data limita prevazuta in autorizatia de constructie.
 4. Cladirile pentru care a expirat autorizatia de constructie si aceasta nu a fost prelungita se declara partial la data expirarii autorizatiei, luand in considerare suprafetele receptionate care intrunesc conditiile de cladire (au pereti si acoperis)
 5. Lucrarile de modernizare, renovare, reevaluari care determina modificarea valorii impozitului, se declara in termen de 30 de zile de la data modificarii

– Impozitul se datoreaza incepand cu data de 1 Ianuarie a anului urmator, pentru intregul an.

– Pentru imobilele vandute in cursul anului impozitul se datoreaza pentru tot anul in curs.

– Pentru imobilele dobandite in cursul impozitul de datoreaza incepand cu 1 Ianuarie a anului urmator.

 

6. Desfiintarea unei cladiri se declara in termen de 30 de zile de la data demolarii sau distrugerii.

Obligatia de a datora impozit inceteaza cu data de 1 Ianuarie a anului urmator in care s-a desfiintat cladirea.

 

Termene de plata impozit pe cladiri

Impozitul se plateste in doua rate egale pana la data de :

 • 31 Martie
 • 30 Septembrie

Pentru plata anticipata a impozitului anual pana la 31 Martie se acorda o reducere de pana la 10%, stabilita de Consiliile Locale sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Taxa pe cladiri

Cine plateste taxa pe cladiri ?

Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

 

Cum se calculeaza taxa pe cladiri ?

Taxa pe cladiri se calculeaza la fel ca si impozitul pe cladiri, in functie de utilizatorul cladirii : persoana fizica sau juridica, precum si scopul utilizarii cladirii : rezidential / nerezidential / agricultura / mixt.

Declararea taxei pe cladiri

 • Taxa pe cladiri se datoreaza pe toata durata contractului de concesiune, chirie, administrare sau folosinta dupa caz. Pentru contractele ce prevad o durata < 1 an, taxa se datoreaza proportional cu durata contractului.
 • Utilizatorul are obligatia sa inregistreze contractul la Consiliul Local pana in data de 25 a lunii urmatoare semnarii contractului.
 • Orice modificare a contractului care produce a modificare a taxei, va fi notificata pana in data de 25 a lunii urmatoare.

Plata taxei pe cladiri

 • Lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare

Urmeaza sa fie publicate norme de aplicare la noul cod fiscal, in masura in care acestea vor aduce clarificari suplimentare, vom actualiza informatiile transmise.

 

Informatiile de mai sus reprezinta un sumar al informatiilor recent publicate, fara scopul de a oferi consultanta. FinACo nu poate fi numit responsabil in urma utilizarii informatiilor continute in acest document.

 

Echipa FinACo

Florica Cira | Managing partner |       * florica.cira@finaco.ro|       ) +(40) 728 042135