Facturarea/Refacturarea cheltuielilor companiilor de leasing din prisma Taxei pe valoare adaugata

Conform Codului Fiscal si a normelor de aplicare in vigoare, companiile de leasing sunt obligate sa aplice acelasi regim de taxare pentru cheltuielile accesorii, vazute ca operatiuni secundare ca si operatiunile de baza, capitalul ( ratele de leasing).

Astfel ca, in cazul, in care, societatile factureaza cu TVA ratele de leasing, in baza de impunere in sfera tva-ului vor fi introduse si cheltuielile accesorii precum: dobanzi, diferente de curs valutar, comisioanele de administrare, comisioane bancare, asigurari sau alte cheltuieli care intra in sarcina locatorului si vor fi recuperate de la beneficiar.

Acest tratament fiscal vine cu exceptii in cazul dobanzilor penalizatoare pentru neplata la scadenta, care nu intra in baza de impozitare a taxei pe valoare adaugata conform art. 286 al. 4 lit. d, cat si in cazul refacturarii cheltuielilor de asigurare.

Conform art. 292 al. 2 lit. b din Legea 227/2015, “operațiunile de asigurare și/sau de reasigurare, precum și prestările de servicii în legătură cu operațiunile de asigurare și/sau de reasigurare efectuate de persoanele impozabile care intermediază astfel de operațiunisunt scutite de taxa pe valoare adaugata.

Pentru ca aceste cheltuieli sa fie refacturate fara tva de catre societatea de leasing, conform unei hotarari a Curtii Europene de Justitie pronuntata in cazul C-240/99 Skandia, societatea de leasing trebuie sa suporte riscurile, sa incheie contracte cu clientii si sa existe o relatie contractuala cu prestatorul.

Tot in aceasta hotarare s-a mentionat ca, aceasta scutire se aplica doar in cazul in care operatiunea de asigurare este distincta si independenta de serviciul de leasing, iar refacturarea de catre locator trebuie realizata la costul exact al asigurarii. Rezultatele acestei normative europeane sunt prezente in Codul Fiscal art. 286 alin.4 lit.e cat si in normele de aplicare la Sectiunea 1 – Baza de impozitare pentru livrari de bunuri si prestari de servicii effectuate in interiorul tarii punctul 30 al.11.

In cazul in care din contractul de leasing nu se pot delimita cele 2 operatiuni, fiind tratate ca o prestare de servicii unica, societatea de leasing va trebui sa respecte prevederile art. 286 al. 3, costul asigurarii fiind considerat o cheltuiala accesorie serviciului de leasing, si va fi facturat in regim normal de taxare, pentru care societatea de leasing va trebui sa colecteze tva.

 

 

Informatiile de mai sus reprezinta un sumar al informatiilor recent publicate, fara scopul de a oferi consultanta. FinACo nu poate fi numit responsabil in urma utilizarii informatiilor continute in acest document.

Echipa FinACo

Lucia Sipos | Economist